Dossier: alles over de premie voor zonnepanelen

Ook in 2023 en 2024 kun je nog genieten van een premie voor je zonnepanelen.De hoge energieprijzen en de klimaattop bieden een momentum om zonne-energie opnieuw aantrekkelijk te maken. Met de stijgende elektriciteitsprijzen zal het rendement van zonnepanelen alleen maar toenemen. Dat maakt investeren in een goed gecombineerde zonne-installatie van hoge kwaliteit en op maat van je verbruik een slimme keuze. 

Zonnepanelen Belgian Solar

Wie vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen gelegd heeft, kan nog steeds rekenen op een investeringspremie van de Vlaamse overheid. Dat premiebedrag was in 2021 nog hoger dan vandaag, omdat het stelselmatig wordt afgebouwd. Vanaf 2023 bedraagt de premie maximaal 750 euro, terwijl dat in 2022 nog maximaal 1.500 euro was. In 2024 daalt ze nog verder en in 2025 zal ze verdwijnen. Althans, zoals de planning nu is opgesteld. Ontdek er alles over!

Over welke premie gaat het?

Ook na de afschaffing van de terugdraaiende teller zijn nieuwe zonnepanelen nog interessant. Met de Vlaamse investeringspremie hebben ze een behoorlijk rendement. De investeringspremie voor zonnepanelen werd ingevoerd door de Vlaamse overheid en was beschikbaar voor iedereen die vanaf 2021 investeerde in een nieuwe zonne-installatie. 

Hoeveel bedraagt de premie?

De periode waarin de premie toegekend wordt, loopt van 2021 tot en met 2024, waarbij de premie elk jaar daalt. Het bedrag nam door de beslissing van minister Demir niet af in 2022, maar wel vanaf 2023. Ook als je dit jaar of in 2024 dus zonnepanelen installeert, geniet je van het voordeel. 

Maar hoeveel bedraagt de premie nu precies? Wel, de datum van de indienstneming van de zonnepanelen bepaalt het bedrag en de premievoorwaarden. Met de datum van indienstneming doelt men op de datum waarop de installatie gekeurd werd en niet de datum waarop ze werd geïnstalleerd. Dat betekent dat zonnepanelen die in december 2020 geplaatst werden en pas in januari of februari 2021 werden gekeurd, ook in aanmerking komen.

De premie wordt daarnaast berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen en dus niet op basis van het vermogen van de omvormer. Je moet de bedragen in verhouding zien tot een kostprijs van 5.000 tot 5.500 euro voor een gemiddelde installatie.

Dit jaar bedraagt de premie 150 euro per geïnstalleerde kilowattpiek (kWp) voor de eerste 4 kWp en 75 euro per kWp voor de schijf tussen 4 en 6 kWp. Voor alles wat boven dat geïnstalleerd vermogen uitkomt, wordt geen premie toegekend. Voor een installatie van 6 kWp of meer krijg je dus maximum 750 euro steun. In 2024, het laatste jaar dat de premie toegekend wordt, bedraagt die 75 euro per kWp voor installaties tot 4 kWp en bijkomend 37,5 euro per kWp van 4 tot 6 kWp. Dat is nog goed voor maximaal 375 euro.

Is investeren in zonnepanelen nog rendabel?

Vlamingen vragen zich af of investeren in zonnepanelen dan nog wel rendabel is. Want door de afschaffing van de terugdraaiende teller lijken zonnepanelen plots het imago te hebben van een onrendabele investering, maar dat klopt niet. Met de investeringspremie van de Vlaamse overheid hebben ze een behoorlijk rendement. Wie nu een gemiddelde installatie van 4 kWp met een kostprijs van 5.500 euro op zijn dak legt, komt uit op een terugverdientijd van negen jaar en een rendement van 10 procent.

Wie kan de premie aanvragen?

De premie kan aangevraagd worden door zowel particulieren als vennootschappen. Maar niet alle woningen en gebouwen komen in aanmerking. Als je een heel recente woning gekocht hebt of aan nieuwbouw denkt, val je uit de boot. De premie is er alleen voor bestaande woningen met een bouwaanvraag van voor 2014. De premie wordt uitbetaald door netbeheerder Fluvius.

Wanneer vraag ik de premie aan?

De premie moet niet aangevraagd worden voordat je met de installatie begint. De aanvraag kan gebeuren nadat de werken uitgevoerd zijn. Dat moet dan wel gebeuren binnen drie maanden na de indienstneming van de zonnepanelen. De aanvraag gebeurt online via de website van netbeheerder Fluvius. 

Krijg ik ook een premie voor de uitbreiding van mijn installatie?

De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor nieuwe zonnepaneleninstallaties met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA (kiloVolt-Ampère). De uitbreiding van een bestaande installatie komt dus niet in aanmerking.

Viessmann zonnepanelen

En wat dan met oudere installaties?

Eigenaars van zonnepanelen die al een digitale meter in huis hebben, konden in het verleden nog kiezen voor het systeem van de terugdraaiende teller. Dat wil zeggen dat hun verbruik en hun netkosten op dezelfde manier werden aangerekend als toen ze nog over een oude, analoge meter beschikten. Dat betekende dat ze een forfaitair bedrag, het prosumententarief, voor het gebruik van het distributienet betaalden en dat ze hun overtollige zonnestroom tegen dezelfde prijs op het net konden zetten als de prijs die ze voor hun afname betaalden. Maar het Grondwettelijk Hof schafte het systeem van de terugdraaiende teller af.

Het gevolg daarvan is dat het forfaitaire prosumententarief ook werd afgeschaft en dat de netkosten voortaan berekend worden volgens het reële gebruik van het net. Of dat duurder of goedkoper uitkomt, hangt van het verbruik en het verbruikspatroon af. Met andere woorden: van de mate waarin de opgewekte elektriciteit ook meteen wordt verbruikt. Maar door het verdwijnen van de terugdraaiende teller zal bij veel zonnepaneleneigenaars de factuur mogelijk toch een stuk hoger liggen dan voordien. Die hogere aanrekening zorgt voor een dalende rendabiliteit van je zonnepanelen.

Premie voor eigenaars met teruglooprem

Prosumenten met een teruglooprem werden door de nieuwe regeling dubbel getroffen. Ze konden geen gebruik maken van de terugdraaiende teller én hadden geen recht op de retroactieve investeringspremie. Maar door de aanpassingen van de regelgeving door minister Demir, hebben ze hier nu wel recht op als:

  • ze een digitale meter hebben geïnstalleerd
  • ze binnen de 6 maanden na het in werking treden van de regelgeving de premie aanvragen

Ook wie nog een digitale meter laat plaatsen kan in aanmerking komen voor de retroactieve investeringspremie en valt onder dezelfde voorwaarden als de prosumenten zonder teruglooprem. 

Compensatie voor overtollige elektriciteit

Heb je nog een terugdraaiende teller? Dan krijg je nog steeds een compensatie voor de overtollige elektriciteit die terug op het net wordt geplaatst. De teller draait namelijk nog steeds terug, waardoor je verbruik op jaarbasis lager uitvalt. Dit systeem zal in de komende jaren echter afgebouwd worden. Er wordt verwacht dat tegen eind 2029 elke terugdraaiende teller vervangen zal zijn met een digitale meter. 

Met een digitale meter val je op dit moment, vanaf maart 2021, onder een andere regeling: het injectietarief. Je krijgt daarmee een vergoeding wanneer je de overschot van je geproduceerde elektriciteit op het net injecteert. Je moet daarvoor wel een contract afsluiten met je energieleverancier. Bovendien verschillen de tarieven sterk!

Nieuwe premie voor de meermaals aangerekende netkosten

Daarnaast werden er heel wat netgebruikers die al beschikten over een digitale meter getroffen door een tussentijdse afrekening na de afschaffing van de terugdraaiende teller. Hierdoor kregen ze het distributienettarief meermaals aangerekend.

Voor deze getroffen prosumenten had de Vlaamse Regering ook een tegemoetkoming voorzien, die je zelf moest aanvragen als premie via Fluvius. Dat kon vanaf het voorjaar van 2022 tot en met 1 september 2022. Op dit moment kun je hier dus geen aanvraag meer voor doen. 

premies 2021 - 2022
premies 2021 - 2022

Hoe kan je de factuur toch drukken?

Simpel! Door meer opgewekte elektriciteit meteen te verbruiken – dus zonder omweg langs het net – kan je de kosten drukken. Die worden immers berekend op basis van hoeveel kWh je van het net haalt, net zoals bij een consument zonder zonnepanelen. Vandaag heeft een gemiddeld gezin een zelfverbruik van 25 tot 30 procent. Dat percentage kan wat toenemen door huishoudtoestellen overdag te gebruiken, maar daarmee gaat het zelfverbruik niet spectaculair de hoogte in. Met een serieuze inspanning zal je jouw zelfverbruik met zo’n 10 procent kunnen verbeteren.

De overtollige elektriciteit kan ook worden opgeslagen in een thuisbatterij. Hoewel die in aankoop nog redelijk duur zijn, is de aankoop tegenwoordig wel interessant (onder andere door de hoge energieprijzen en de steeds beter wordende batterijen). De Vlaamse overheid stimuleert tot einde maart 2023 de aankoop hiervan nog met een premie. Je krijgt een premiebedrag van maximum van 850 euro of 40 procent van de investeringskosten. 

Om de juiste keuze te maken, laat jij je best adviseren door ervaren adviseurs en installateurs.

Bij Belgian Solar kan je terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Overweeg je zonnepanelen aan te kopen?

Er zijn genoeg redenen om wél zonnepanelen aan te schaffen, nu en in de toekomst.
Neem vrijblijvend contact met ons op en ga voor een betere wereld!

chat
close

Bereken de terugverdientijd van jouw zonnepanelen.